DLUŽÍ VÁM ZAMĚSTNAVATEL MZDU? UPLATNĚTE SVÁ PRÁVA!

Dostat za vykonanou práci patřičně zaplaceno je samozřejmost, kterou stvrzuje pracovní smlouva a deklaruje zákoník práce. Vždy ale o samozřejmost jít nemusí. Pokud vám zaměstnavatel dluží mzdu, máte právo ji po něm vymáhat a dokonce okamžitě zrušit pracovní poměr. Musí být ale splněny základní předpoklady.

Kdy je mzda splatná?

Na první pohled se může zdát, že se o dlužnou částku jedná ve chvíli, kdy vám zaměstnavatel nezašle mzdu k datu výplaty, které je uvedeno v pracovní smlouvě. Zákoník práce však datum výplaty nebere v potaz a stanoví splatnost mzdy vždy na konec měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla vykonána práce. Pokud jste tedy pracovali v lednu, splatnost vaší mzdy za tento měsíc je posledního února a prvního března už se jedná o dlužnou mzdu.

Jednejte ihned

Pokud případ, že Vám zaměstnavatel nezaplatí, nastane, je potřeba problém ihned řešit, reálně totiž hrozí, že se situace bude ještě zhoršovat. Prvním krokem směrem k zaměstnavateli by měl být pokus o smírné vyřešení sporu. Pošlete mu tedy dopis a požádejte ho v něm o zaplacení dlužné mzdy. Vyplatí se poslat dopis doporučeně a ponechat si doklad o odeslání pro případ pozdějších sporů.

Jestliže zaměstnavatel nezareaguje, obraťte se na právníka. Jednou z firem, které se specializují na pomoc zaměstnancům s jejich nároky je společnost Vaše nároky.cz, kde za pomoc právníka nic nezaplatíte, firma si pouze v případě úspěchu vezme nízkou provizi ze získané částky. Právník nejprve zašle zaměstnavateli předžalobní výzvu, a pokud ani v tento moment dlužnou částku nezískáte, podá žalobu. Své nároky můžete vymáhat až tři roky zpětně.

Zrušení pracovního poměru

Pokud jste mzdu nedostali ani patnáct dní po datu splatnosti, tedy měsíc a půl po odpracovaném období, můžete okamžitě zrušit pracovní poměr z důvodu nevyplacení mzdy. Pokud tak učiníte, máte nárok na náhradu mzdy za dobu výpovědní lhůty, tedy dle zákona minimálně dva měsíce. Pokud však máte ve smlouvě sjednanou delší výpovědní dobu, náleží vám náhrada mzdy za tuto delší dobu.

Může se stát, že zaměstnavatel se dostane do neřešitelné situace a skončí v insolvenci. I na to zákon pamatuje a a zaměstnanec v takovém případě může své nároky uplatnit na úřadu práce. Za přesně stanovených podmínek totiž dlužnou mzdu vyplatí zaměstnanci stát, maximálně však za tři měsíce. Požádat o ni musíte písemně na příslušném tiskopisu.

Author: SPolečnost AB Lusi

aaa