Flexibilita v práci bude do pěti let hlavní rozhodovacím faktorem při výběru zaměstnavatele – Česká republika stále velmi pokulhává za Evropským průměrem ve využívání flexibilních forem práce –  v EU 20% lidí využívá flexibilní formu práce oproti 7 % v ČR. Pouze 10 % žen pracuje v ČR na kratší úvazek oproti 32 % žen v EU. V českých společnostech 20% zaměstnanců může pracovat z domova, 51% těchto zaměstnanců je pevně určeno kdy toto mohou využít.

Flexibilita v práci přináší 73 % dotazovaných balanci mezi prací a soukromým životem, 59 % lepší plánování času, 63 % větší pocit důvěry v jejich práci a 71 % větší pracovní efektivitu a výsledky.

ZDE naleznete brožuru, kterou připravil tým autorů společnosti FLEXJOBS. S její pomocí můžete zakomponovat flexibilitu do pracovní kultury ve firmě.

Author: SPolečnost AB Lusi

aaa