HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ – ZÁŘÍ 2018

Pravidelný výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění v září 2018 zjišťoval názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání v ČR. Otázky byly konkrétně zaměřeny na úroveň vzdělávání na vybraných typech škol a hodnocení vlastního vzdělání z hlediska rozvíjení určitých...

FLEXJOBS ví, jak zavést flexibilitu do firem

Flexibilita v práci bude do pěti let hlavní rozhodovacím faktorem při výběru zaměstnavatele – Česká republika stále velmi pokulhává za Evropským průměrem ve využívání flexibilních forem práce –  v EU 20% lidí využívá flexibilní formu práce oproti 7 % v ČR....