FLEXJOBS ví, jak zavést flexibilitu do firem

Flexibilita v práci bude do pěti let hlavní rozhodovacím faktorem při výběru zaměstnavatele – Česká republika stále velmi pokulhává za Evropským průměrem ve využívání flexibilních forem práce –  v EU 20% lidí využívá flexibilní formu práce oproti 7 % v ČR....