Pracovní cesta: nárok máte na cestovné i stravné

Pokud jako zaměstnanec vyjíždíte na pracovní cestu, máte nárok na úhradu cestovních výdajů, ceny za ubytování a stravného. Na konkrétních detailech se ale musíte domluvit se zaměstnavatelem a nechat si je schválit. Proplácet stravné, tedy tzv. diety, se zaměstnavatelé často zdráhají, neměli byste se o ně ale nechat připravit. 

Proplacení cestovného

Proplacení cestovních nákladů by mělo být samozřejmostí. Pokud cestujete hromadnou dopravou a uschováte si všechny jízdenky, nebývají s tím větší problémy. Pokud to situace vyžaduje a musíte použít taxi, také máte nárok na jeho proplacení. Složitější situace nastává s osobním vozem. Pokud chcete na služební výjezd cestovat svým autem, musí to zaměstnavatel povolit a dohodnout se s vámi na podmínkách. Často se tak děje už v pracovní smlouvě, kde je rovnou uvedeno, jaká částka vám náleží za amortizaci vozidla a za spotřebované pohonné hmoty.

Stravné

Pokud vaše pracovní cesta trvá aspoň pět hodin, máte dle zákona nárok i na proplacení stravného. Jeho minimální výši stanovuje zákoník práce, zaměstnavatel ji ale může navýšit.  Pokud pracovně cestujete do zahraničí, máte nárok na diety v zahraniční měně a v některých případech může jít o skutečně vysoké částky. Zaměstnavatelé je někdy nechtějí vyplácet, nebojte se ale své nároky usilovat. Pokud vám zaměstnavatel zajistí část stravy zdarma, může pak patřičně (podle délky cesty) snížit vyplacené diety.

Ubytování a zálohy

Pokud vaše služební cesta trvá více dní, je logické, že máte nárok na proplacení nákladů za ubytování. Opět platí, že na místě ubytování byste se měli se zaměstnavatelem dohodnout. Abyste nebyli vystaveni riziku ztráty vlastních peněz, máte také nárok na poskytnutí zálohy na cestovní výdaje.

K proplácení nákladů pracovní cesty se váží konkrétní lhůty. Zaměstnanec musí do deseti dnů od skončení cesty předložit zaměstnavateli všechny doklady a případně vrátit nespotřebovanou zálohu, zaměstnavatel pak musí do deseti dnů náklady proplatit.

Co s problémy?

Pokud zaměstnavatel do deseti dnů o předložení účtů neproplatí výdaje, je potřeba začít je vymáhat. Prvním krokem by měla být oficiální žádost, kterou se dá předejít všem dalším problémům a může vyřešit i nějaké nedorozumění. Pokud však ta není úspěšná, může zaměstnanec požadovat peníze soudně. Poškozeným zaměstnancům pomáhá řešit jejich nároky společnost Vaše nároky.cz, u které za právníka neplatíte.

Druhým možným řešením může být stížnost na zaměstnavatele u inspektorátu práce, která jde podat i anonymně. Touto cestou však docílíte pouze pokuty pro zaměstnavatele, inspektorát práce vám peníze, na které máte nárok, nezajistí. 

Partneři:

Loga 23.12.2017 čb

 

 

Připojte se k nám:   

Práce ženy na Youtube Práce ženy na LinkedIn Práce ženy na Facebooku

Ohlédnutí za šestým ročníkem INICIO pro ženy