Minimální mzda: Na co má zaměstnanec nárok?

Minimální mzda je minimální hodnota, kterou musí zaměstnavatel zaplatit za práci, pokud je zaměstnanec zaměstnaný na plný úvazek. V roce 2017 je minimální mzda stanovená na 11 000 Kč.

Ve chvíli, kdy dojde ke zvýšení minimální mzdy a zaměstnanec pobírá minimální mzdu, má nárok na doplatek do výše nově stanovené minimální mzdy. Jestliže tedy v roce 2016 měl zaměstnanec minimální mzdu 9900 Kč, od roku 2017 již musí mít mzdu zvýšenou na 11 000 Kč. To vše, aniž by muselo dojít ke změně smlouvy.

Jestliže zaměstnavatel nedoplácí mzdu do její zákonem stanovené výše, dopouští se porušení zákonných povinností a hrozí mu sankce od inspekce práce. Tato sankce může být až 2 mil. korun.

Pokud zaměstnanec nedostane minimální mzdu, může se dorovnání domáhat soudně. Vždy je však prvně lepší pokusit se o smírné řešení sporu.

V případě, že zaměstnavatel nedoplatí doplatek do výše minimální mzdy, má zaměstnanec nárok také na okamžité zrušení pracovní poměru z důvodu nevyplácení mzdy. Chybějící peníze jsou totiž považovány za součást mzdy.

Doplatek do stanovené výše minimální mzdy lze brát stejně jako mzdu dlužnou. Jestliže tedy byly zaměstnanci po delší dobu vypláceny nižší částky, než určuje zákon, může zaměstnanec doplatek do výše minimální mzdy požadovat i zpětně, maximálně však 3 roky zpětně od podání žaloby.

Jestliže zaměstnankyně od roku 2013 dostává stále stejnou mzdu 8500 Kč a v říjnu roku 2017 podá žalobu na zaměstnavatele z důvodu dlužné mzdy, má nárok na proplacení mzdy od října roku 2014. Výše doplatku by se počítala vždy podle výše minimální mzdy v daném roce. U zbylých let je dlužná mzda již promlčena,“ objasňuje právník z Vaše nároky.cz

Partneři:

Loga 23.12.2017 čb

 

 

Připojte se k nám:   

Práce ženy na Youtube Práce ženy na LinkedIn Práce ženy na Facebooku

Ohlédnutí za šestým ročníkem INICIO pro ženy