Kdy nemůžete dostat výpověď pro nadbytečnost

Výpověď může zaměstnanec od zaměstnavatele dostat pouze ze zákonem stanovených důvodů. Mezi zákonem stanovené důvody patří například ukončení činnosti zaměstnavatele, neschopnost zaměstnance nadále vykonávat práci, nebo nadbytečnost zaměstnance.
 
Výpověď pro nadbytečnost může zaměstnavatel zaměstnanci dát pouze ve chvíli, kdy je skutečně nadbytečným. Většinou se tak děje při změně technického vybavení zaměstnavatele, kdy například lidskou sílu nahrazují stroje, nebo při celkovém snižování počtu zaměstnanců, například proto, že se dlouhodobě omezuje či mění výroba.
 
Když zaměstnanec dostane výpověď pro nadbytečnost, má nárok na odstupné. Výše odstupného je stanovena podle toho, jak dlouho zaměstnanec u zaměstnavatele pracoval. Může se jednat o jeden až tři průměrné měsíční platy.

 

Zaměstnavatelé však mnohdy výpověď pro nadbytečnost dávají neoprávněně. Kdy je tedy skutečně možné výpověď pro nadbytečnost podat?

  • Když se zefektivňuje práce a dochází se snížení počtu zaměstnanců.
  • Když dochází ke hromadnému propouštění.
  • Když dochází ke změnám v podniku v rámci struktury.
  • Když se část podniku ruší.
  • Když dochází ke zrušení konkrétního pracovního místa z organizačních důvodů.

Pokud si však zaměstnanec není jistý tím, že k důvodu pro výpověď z nadbytečnosti skutečně došlo (například se domnívá, že k žádným změnám v podniku nedošlo), měl by se bránit. Je na straně zaměstnavatele, aby prokázal, že je tento důvod výpovědi skutečně oprávněný.

Kdy naopak zaměstnavatel výpověď pro nadbytečnost dát nemůže?

  • V případě, že by zaměstnavatel propustil staré zaměstnance a na jejich místa najal nové.
  • V případě, že by zaměstnavatel údajně rušil pracovní pozici, ale na obdobnou práci by najal v zápěstí někoho jiného.
  • Kdyby zaměstnavatel zavřel pobočku, ale kousek vedle by jí znovu otevřel.

Pokud se zaměstnanec domnívá, že dostal neoprávněnou výpověď pro nadbytečnost, měl by bez prodlení zaměstnavatele informovat, že s výpovědí nesouhlasí. Do dvou měsíců od ukončení pracovního poměru pak je možné podat žalobu k soudu. S neoprávněnou výpovědí Vám pomůže společnost Vaše nároky.cz, která za zaměstnance řeší spory se zaměstnavateli. 

Partneři:

Loga 23.12.2017 čb

 

 

Připojte se k nám:   

Práce ženy na Youtube Práce ženy na LinkedIn Práce ženy na Facebooku

Ohlédnutí za šestým ročníkem INICIO pro ženy